Usprawnienie zamówień wewnętrznych, dostarczania komponentów i materiałów

Z systemem INLOMA operatorzy na liniach produkcyjnych mogą generować zamówienia na materiały i komponenty używane na różnych stanowiskach produkcyjnych.

Pracownik produkcji, czy lider nadzorujący procesy może składać zlecenia wewnętrzne, np. na dostawę brakującego komponentu, czy uzupełnienie materiałów. Od strony operatora realizującego zamówienie (czyli np. na wózku widłowym) widoczne będzie kto, z jakiego stanowisku i kiedy zlecił dostarczenie danych komponentów.

Zamówienia mogą obejmować także inne procesy niż tylko materiały i kompomenty. Może to być też wezwanie do jakiejś akcji lub usługi, czyli np. przezbrojenia maszyny, odbioru pojemników, czy po prostu wezwanie wózka widłowego z pustą paletą.

Dzięki szczegółowym informacją po stronie odbiorcy zlecenia dane wezwanie może być zrealizowanie efektywnie. Czyli np. operatorzy logistyki wiedzą dokładnie jakie zamówienia trzeba zrealizować, w jakich miejscach oraz na jakie materiały. Zamówienia mogą mieć też nadawane priorytety, dzięki czemu na pewno dużo sprawniej można odpowiadać na nietypowe zdarzenia, które dzieją się aktualnie na produkcji.

grafika pokazująca operatora produkcji zamawiającego komponenty na linię

System przywoływania wózków widłowych

Najczęstszym scenariuszem zastosowania tego rozwiązania jest usprawnienie przywoływania wózków widłowych z magazynu na linie produkcyjne. Dzięki systemowi INLOMA operator wózka wie na jakie stanowisko ma się udać i w jakim celu - czy jest to dostarczenie kontretych materiałów, odbiór gotowych komponentów, czy przezbrojenie maszyny.

Dzięki tej funkcjonalności mamy także poprawioną komunikację między produkcją, a magazynem, ponieważ operator linii wie czy jego zlecenie na dostarczenie materiału zostało przyjęte i jest realizowane. Może także ustalić priorytet danego zlecenia, gdy np. w wyniku awarii maszyny operator wózka jest pilnie potrzebny na konkretnym stanowisku.

Co usprawni system zamawiania na produkcji?

  • Komunikację między produkcją, a logistyką wewnętrzną
  • Proces zamawiania komponentów na linie produkcyjne
  • Proces uzupełniania materiałów wykorzystywanych przez maszyny na liniach produkcyjnych
  • Odbiór gotowych komponentów, detali z linii produkcyjnej
  • Różnego rodzaju operacje wykonywane na liniach produkcyjnych, jak np. przezbrojenie, konserwacja
  • Operatorzy logistyki materiałowej wiedzą na bieżąco jakie jest zapotrzebowanie na danych liniach produkcyjnych
  • Operatorzy wózków widłowych z komponentami i materiałami wiedzą na jakie stanowiska mają się aktualnie udać