Usprawnienie wewnętrznych procesów produkcyjnych dzięki analizie danych

Dzięki usystematyzowaniu danych pochodzących z systemu INLOMA wspierającego intralogistykę możliwe jest zidentyfikowanie wielu interesujących informacji na temat pracy logistyki wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Dowiemy się między innymi które stanowiska zamawiają najczęściej, gdzie dostawa trwa najdłużej, a gdzie najkrócej - te wszystkie informacje pozwalają namierzyć słabe i mocne punkty logistyki wewnętrznej, a tym samym poprawić współpracę magazynu z produkcją.

Dane zbierane w dłużym okresie czasowym pozwolą na dodatkowe analizy, jak np. obciążenie maszyn, wózków widłowych, magazynu zaopatrującego produkcję, czy czasochłonność dostawy komponentów na linie produkcyjne.

To tylko przykładowe rozwiązania, którymi wesprze nas moduł analizy danych, ponieważ dzięki zebranym danym można wykonać również dedykowane raporty i zestawienia, które mogą wspierać usprawnienie procesów produkcyjnych i logistycznych przedsiębiorstwa.

grafika pokazująca panel analizy danych w systemie INLOMA

Korzyści z analizy danych z logistyki wewnętrznej

  • Zbalansowanie obciążenia wózków widłowych lub robotów zaopatrujących linie produkcyjne
  • Średnie czasy dostaw materiałów na dane stanowiska
  • Namierzenie stanowisk z wydłużonymi dostawami
  • Statystyki dla dostarczanych materiałów i komponentów