Wewnętrzne zlecenia magazynowe

Procesy dostarczania zaopatrzenia na produkcję z wewnętrznych magazynów, to bardzo ważna część zaawansowanej produkcji. Najnowocześniejsze linie produkcyjne i najlepsze maszyny przestaną pracować, gdy zabraknie materiałów lub gdy wykonane detale nie zostaną odebrane.

System INLOMA pomaga zadbać o to, aby magazyn zakładu, który obsługuje linie produkcyjne działał sprawnie i na bieżąco realizował wszystkie potrzeby.

Operator wózka wie dokładnie z którego stanowiska produkcyjnego wpłynęło zamówienie oraz co na to stanowisko należy dostarczyć lub odebrać. Nie trzeba tracić czasu na dzwonienie do magazynu, wysyłanie maili, czy chodzenie na magazyn, aby zgłosić braki komponentów, które trzeba dostarczyć. Dzięki systemowemu rozwiązaniu informacja o potrzebie wezwania np. wózka widłowego do odbioru detali trafia na magazyn przy pomocy jednego kliknięcia na panelu operatora.

Funkcja ustawiania priorytetów pozwala także na odpowiednie sortowanie zleceń, dzięki czemu w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń na produkcji można było w pierwszej kolejności rozwiązać problem, który opóźnia także inne procesy.

Tego typu system usprawnia także komunikację między działami i niweluje konflikty powstałe z nieporozumień lub zmiany asortymentu. W panelu operatora widać dokładnie jaki materiał został zamówiony lub jaka akcja zlecona, z którego stanowiska i o jakim czasie.

grafika pokazująca operatora wózka widłowego

Jak system zleceń wewnętrznych dla magazynu usprawni produkcję?

  • Magazynierzy więdzą dokładnie jakie jest zapotrzebowanie na materiały i komponenty na wybranych stanowiskach
  • Operatorzy wózków widłowych wiedzą gdzie dokładnie mają się udać w danej chwili
  • Magazynierzy mogą śledzić zlecenia z linii produkcyjnych i przygotowywać odpowiednie miejsca paletowe
  • Brak nieścisłości jeśli chodzi o zamawiane komponenty i materiały - w systemie widać jaki dokładnie komponent jest zamówiony i w jakiej ilości