Konfiguracja systemu dla różnych stanowisk produkcyjnych

Wiemy, że praktycznie każda firma produkcyjna ma swoje indywidualne procesy, które często składają się z wielu różnych etapów.

Dlatego w systemie INLOMA została przewidziana możliwość indywidualnej konfiguracji paneli operatorskich. Dzięki temu możemy przygotować dedykowane przyciski, pod którymi kryją się różne akcje.

Oznacza to, że pod jednym przyciskiem możemy zamówić od razu wybrany materiał w zadanej ilości, pod drugim wyświetlić listę komponentów z wybranej grupy, a pod kolejnym z jeszcze innej grupy materiałowej. Elastyczność budowy paneli pozwala na dostosowanie ich nawet pod zaawansowane procesy, w których na jendym stanowisku można w różnym czasie realizować różne zadania.

Oprócz tego system daje możliwość zdefiniowania jakie materiały, komponenty lub akcje są dostępne na wybranym panelu, przypisanym do konkretnego stanowiska. Dzięki temu operator ze stanowiska A nie będzie mógł zamówić komponentów przeznaczonych tylko dla stanowiska B.

grafika pokazująca panel operatora systemu INLOMA

Możliwości konfiguracji

  • Dostosowywanie dostępnych akcji z poziomu konkretnego Panelu
  • Definiowanie dostęnych materiałów, komponentów i akcji na wybranym stanowisku (Panelu)
  • Dodawanie grup materiałowych i asortymentów
  • Zarządzanie użytkownikami systemu - operatorami produkcji, operatorami wózków widłowych, liderów zmian