Integracja systemu z robotami transportującymi

System INLOMA zarządzający logistyką wewnętrzną przedsiębiorstwa produkcyjnego dzięki swojej budowie może być zintegrowany z zewnętrznymi systemami i urządzeniami.

Jednym z takich urządzeń może być robot dostarczający komponenty na linie produkcyjne lub odbierający np. pojemniki z wyrobami gotowymi i transportujący je do odpowiedniego magazynu.

Tego typu roboty coraz częściej są wybierane ze względu na ich większą dostępność, lepszą precyzję działania, ale też ze względu na braki kadrowe, które coraz częściej doskwierają firmom produkcyjnym.

INLOMA posiada interfejs programistyczny, który pozwala integrować się z różnego rodzaju systemami, w tym np. z systemem, który zarządza pracą tego typu robotów. Dzięki temu możliwe są różne scenariusze pracy, w tym również hybrydowy, w którym przykładowo roboty dostarczają lub odbierają materiały tylko na wybranych stanowiskach, natomiast na innych pracują np. standardowe wózki widłowe.

roboty transportujące towar na linii produkcyjnej

Możliwości integracji systemu z robotami transportowymi

  • Przywoływanie robotów do transportu materiałów do produkcji
  • Wzywanie robotów do odbioru wyrobów gotowych z linii produkcyjnych
  • Praca hybrydowa - tradycyjnych wózków widłowych i robotów pracujących na wybranych stanowiskach
  • Poprawa wydajności pracy robota dzięki przywoływaniu go, gdy jest potrzebny (brak pustych przebiegów)