Zarządzanie logistyką wewnętrzną

Główną funkcjonalnością systemu INLOMA, to tzw. system callingowy na produkcji, czyli przyzywania wózków widłowych, czy innych urządzeń transportowych bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych.

Pracownik produkcji może w każdej chwili wezwać operatora wózka widłowego, czy innej maszyny transportującej, przez co magazyn od razu wie gdzie ma się udać i co dostarczyć lub odebrać.

Urządzenia zamontowane są przy stanowiskach produkcyjnych, na które muszą być dostarczane lub odbierane różnego rodzaju materiały (np. stal, mąką, półprodukty, czy inne surowce) niezbędne do pracy danej maszyny. Oprócz tego urządzenia dostępne są także dla magazynierów, którzy na bieżąco widzą jakie jest zapotrzebowanie na produkcji.

To wszystko eliminuje przede wszystkim potrzebę przyzywania magazynierów, czyli np. wtedy gdy akurat przejeżdżają, czy chodzenia na magazyn - te wszystkie metody są uciążliwe, ale też niebezpieczne, ponieważ operator wózka dodatkowo się rozprasza. W niektórych warunkach jest to też szczególnie uciążliwe, czyli np. na halach, gdzie panuje zwiększone natężenie hałasu.

panel stanowiska systemy callingowego INLOMA

Składanie zleceń z produkcji

Cały proces zaczyna się od dodania zamówienia z poziomu panelu bezpośrednio przy stanowisku produkcyjnym. Pracownik dodaje zlecenie na magazyn do wykonania danej operacji.

Może to być:

 • Dostarczenie konkretnego surowca
 • Dostarczenie komponentów do obróbki
 • Odbiór gotowych komponentów
 • Odbiór zmontowanych elementów do pojemnika danego rodzaju
 • Zgłoszenie przezbrojenia maszyny lub stanowiska
 • Po prostu przywołanie wózka

W systemie INLOMA możemy dodawać dostępne asortymenty we własnym zakresie, nie są to sztywne akcje. Możemy samemu dodawać kartoteki, których używamy oraz je na bieżąco modyfikować. Asortymenty są podzielone na grupy, do których przypisujemy dane pozycje.

System ma możliwość przypisywania asortymentu do danego stanowiska. Zatem na konkretnym stanowisku będą do wyboru tylko zdefiniowane asortymenty lub akcje.

Oprócz tego możemy tworzyć własne akcje na panelach, czyli ustawiamy, że na stanowisku A dostępne są np. trzy różne grupy materiałów do zamówienia, a na stanowisku B pod jednym przyciskiem od razu zamawiamy materiał lub przywołujemy wózek widłowy do odbioru kompomentów.

Dzięki temu możemy dostosować się w każdej chwili do danego stanowiska produkcyjnego, tego jakie materiały są na nim potrzebne oraz jakie akcje mogą zostać przywołane przez operatora linii produkcyjnej.

panel stanowiska przywoływania wózka INLOMA

Zlecenia z produkcji dla magazynu

System posiada odrębny panel dla operatorów wózków widłowych. Z poziomu interfejsu mają oni podgląd na aktualne zamówienia zlecane z linii produkcyjnych. Dzięki temu widzą na jakie stanowisko produkcyjne mają dostarczyć jakie asortymenty lub z którego odebrać gotowe elementy.

Mamy też możliwość skonfigurowania systemu w ten sposób, że na danych wózkach widoczne są zamówienia tylko z określonych stanowisk. Zatem jeśli mamy np. specjalne stanowisko na produkcji, które obsługują tylko konkretne urządzenia, to będą one widoczne tylko na panelach z tych wózków.

W momencie podjęcia zlecenia operatora wózka zamawiający z linii produkcyjnej widzi, czy jego zlecenie jest relizowane.

magazynier sprawdza zlecenia z linii produkcyjnej na tablecie

Zamówienia różnicowe

Możliwe jest, że dostarczenie wszystkich zamówionych elementów nie jest możliwe podczas wykonania jednej trasy wózka, dlatego system obsługuje także zamówienia różnicowe.

Operator wózka określa ile z danego zamówienia dostarczył na dane stanowisko produkcyjne, a system automatycznie wygeneruje zamówienie różnicowe na niedostarczone elementy. W szczegółach dla liderów, czy administratorów systemu będzie widoczna również informacja, czy dane zlecenie było wykonane całościowo, czy też nie.

widok ekranu z częściowego dostarczenia zlecenia na produkcję w systemie INLOMA

Podgląd na stan wewnętrznych procesów logistycznych

Liderzy i menadżerowie mogą mieć dostęp do specjalnego panelu, z poziomu którego mają podgląd na wszystkie zamówienia wysyłane ze stanowisk produkcyjnych na magazyn.

Oprócz aktualnych zleceń lider z poziomu swojego interfejsu ma możliwość:

 • Podglądu wszystkich danych na temat zleceń - kiedy złożono, przez kogo, z którego stanowiska, kiedy jest dostarczono lub nie
 • Podgląd ostatnich zleceń, czyli zweryfikowania szczegółowych informacji o zleceniu złożonym np. poprzedniego dnia
 • Zmianę statusu zamówienia na pilne - tylko liderzy mogą ustawić ten specjalny status zamówienia

Dzięki temu menadżerowie mogą aktywnie konktrolować procesy intralogistyki między produkcją, a magazynem, a także ingerować w wyjątkowych sytuacjach, czyli np. wezwać pilnie wózek z powodu jakiejś awarii lub niestandardowej sytuacji na linii produkcyjnej.

widok ekranu z częściowego dostarczenia zlecenia na produkcję w systemie INLOMA

Poprawa komunikacji

Z różnych przyczyn mogą pojawiać się sytuacje konfliktowe np. między działami, czyli pracownikami linii produkcyjnych, a magazynem. Może się zdarzyć, że ktoś po prostu zapomniał dostarczyć jakiś materiał, dostarczył nie ten, bo źle zrozumiał innego pracownika lub zwyczajnie zapomniał co miał dostarczyć, co jest przecież zrozumiałe szczególnie przy większej ilości stanowisk i dużej palecie asortymentu.

Do tego dochodzą sytuacje, w których np. magazyn twierdzi, że nie dostał żadnej informacji o potrzebach na produkcji, a maszyny stoją przez co przedsiębiorstwo traci pieniądze. Oczywiście może się wydarzyć mnóstwo różnych sytuacji, spowodowanych wieloma czynnikami, jak chociażby hałas, odległości, nieprzewidziane awarie, zmiana surowców i receptur - to wszystko może generować przestoje, błędy na produkcji, a także konflikty personelu.

System INLOMA zdecydowanie ułatwia komunikację, pomaga magazynowi usystematyzować co dokładnie należy dostarczyć i na jakie stanowisko. Nie ma nie porozumień co do tego, czy zamówienie było składane, czy nie i na jakie materiały.

W systemie pracownicy produkcji mogą także dodawać uwagi do każdej zamawianej pozycji i do każdego zamówienia. Daje to możliwość zwrócenia uwagi na drobne różnice, czy szereg różnych niestandardowych sytuacji.

Oprócz tego pracownik zlecający może wybrać priorytet zlecenia i te o wyższym trafią na początek listy do zrealizowania przez magazynierów.

widok ekranu z częściowego dostarczenia zlecenia na produkcję w systemie INLOMA

Korzyści dla pracowników:

 • Jasna sytuacja co do tego, czy zamówienie było zlecone przez produkcję, czy też nie
 • Operatorzy wózków widłowych lub innych maszyn, wiedzą co dokładnie mają dostarczyć na linie produkcyjne
 • Łatwiejsze przebrnięcie przez zmiany w recepturach na produkcji lub nowych rodzajów surowców
 • Magazyn wie dokładnie jakie są potrzeby na produkcji
 • Operatorzy wózków nie muszą sami domyślać się co mają zrobić i np. jeździć po hali obserwując produkcję, tylko wiedzą dokładnie co mają dostarczyć i na jakie stanowisko
 • Operatorzy wózków zaznaczają co wykonali, co daje im poczucie sprawczości i motywuje do dalszego działania